Adwokaci

Jolanta Ślubowska

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz aplikację sędziowską. Pełniła funkcję sędziego Sądu Rejonowego w Ostrołęce, a od ponad 20 lat wykonuje zawód adwokata.


Małgorzata Ślubowska-Drobot

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2005 r. ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie z wynikiem bardzo dobrym. W latach 2007-2011 pełniła funkcję Sekretarza Generalnego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, a od 2011 r. jest wpisana na listę arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Od 2011 r. wykonuje zawód adwokata. Włada językiem angielskim.


Jerzy Ślubowski

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz aplikację sędziowską. Pełnił funkcję sędziego Sądu Rejonowego w Ostrołęce, sędziego Sądu Wojewódzkiego w Ostrołęce, a od 1985 r. wykonuje zawód adwokata.